פאנל שמעי מקרקעין אילת עו"ד יורי גיא-רון

מכובדיי, (יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, רן ירניק: ח"כ אורית נוקד, ראש העיר אילת, מר מאיר יצחק הלוי, המשנה ליועץ המשפטי, עו"ד שרית דנה)

תודה על שהזמנתם אותי לפתיחת הכנס השנתי של לשכת שמאי המקרקעין בישראל. מאז שנבחרתי במהלך הקייץ האחרון לכהן כראש לשכת עורכי הדין בישראל, אני לא חוסך מאמצים בניסיון לפתח מערכת קשרים טובה ורצופה יותר בין האירגונים השונים וראשיהם, בעיקר בנוגע לאירגוני המקצועות החופשיים. ההערכה ההדדית – חשובה. העזרה והסיוע בנושאים שונים – משמעותית. הצהרותי בדבר הרצון לייצר אווירת עבודה טובה בתוך האירגון הגדול מאוד שלנו (קרוב ל – 40,000 עורכי דין כיום וכ – 50,000 בתוך כשלוש שנים נוספות) אמיתיות, והרציונל שבהן נכון אולי לא פחות גם בהקשר הקשרים והיחסים הבינ-אירגוניים. לפיכך, נפגשתי במהלך החודשים האחרונים עם רוב ראשי האירגונים המקצועיים העיקריים, ובהם כמובן עם ראש הלשכה שלכם, רן וירניק, עימו אגב יש לי היכרות מוקדמת. בעיניי, שיתוף הפעולה ביננו במסגרת לשכת האירגונים המקצועיים (לה"ב) אינו מספק, ואני שוקד על קשר ישיר בינ-אירגוני, שאנחנו מנסים, ונמשיך לנסות, ליצוק בו תוכן משמעותי ונכון. נדמה לי, שבאתי במיוחד עד לכאן כדי לומר בפניכם ולכם בעיקר את הדברים האלה ולבטא בכך את כוונתנו, שמעתה – אנחנו אצלכם ואתם אצלנו.

אבל, אם אני כבר כאן, אי אפשר לצאת פטור בלא כלום, ולכן אנסה, ברשותכם, להתייחס לכמה עניינים, חלקם רלוונטיים מאוד וחלקם אולי מעט פחות, וסליחתכם על כך מראש. 

אצלנו, בלשכת עורכי הדין, עוסקים בעניינים משפטיים ובעלי השלכות משפטיות. כיוון שכך, ומשום שזה חלק בלתי נפרד מתפיסתי, מתפיסתנו, את יעודנו כמשפטנים, אין לנו הפריבילגיה להיוותר בתחום המגרש המאוד צר של ענייני הגילדה המשפטית – פרנסה, שכר טירחה, אתיקה וכו'. נושאים משפטיים הינם אולי בראש ובראשונה חוקה, חוק יסוד, זכויות יסוד, שלטון החוק, יחסים בין רשויות שלטוניות, ביקורת שיפוטית, עילות הביקורת במשפט המנהלי, האופן שבו בוחרים שופטים ומי בוחר  אותם, ועוד…

אני מתפקד כראש לשכת עורכי הדין הסטטוטורית – ובעניין זה אנחנו דומים לכם, בשני התחומים קבע המחוקק קיומם של אירגונים סטטוטוריים, ולכן בעלי משמעות ציבורית מיוחדת. הדאגה לאינטרסים של עורכי הדין היא שבראש מעייני אבל, היא לא היחידה. ראש לשכת עורכי הדין, כמו גם אולי ראש לשכת שמאי המקרקעין, הינם אנשי ציבור מקצועיים, שיש להם גם תפקיד חברתי ואזרחי. כך לפחות אני תופס את תפקידי שלי. עריכת הדין אינה רק מקצוע רנטבילי. יש לה גם חשיבות ותפקיד ציבוריים. למשל, להגביר את הנגישות של האזרח החלש והמוחלש למשפט. או – לשמור על ערכים חברתיים בסיסיים, שהינם בלב הדמוקרטיה היהודית במדינת ישראל. למשל, הערך של השיוויון בפני החוק. 

לכן, כששר המשפטים מציע לפגוע בסמכויותיו של בית המשפט העליון בהקשרים שונים, אז אני מתייצב ומבקר אותו על כך. כי ההגנה על בית המשפט הגבוה לצדק היא בעיניי ההגנה על זכויותיו של החלש, של המיעוטים, של הפחות נחשב ושל הנשלט בחברה שלנו. והערך הזה הוא שבבסיס השיטה המשפטית והחברתית שלנו. אין הצדק לאירגון מקצועי משפטי סטטוטורי, העסוק רק בעצמו ובחבריו. בשביל זה יש הסתדרות עובדים ואירגוני מעסיקים, ואני לא מעוניין להשתייך אליהם. מכל מקום, לא במובן הזה. ואז, אני מוצא את עצמי שלם עם מצפוני האישי, המקצועי, הציבורי, אולם במחלוקת עם הרגולטור המשמעותי   שלי, שר המשפטים, שאנחנו כה תלויים בעזרתו בדרך ליישום עשרות שינויים ומטרות מקצועיות שונות. כללי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בכל הנושאים טעונים אישור של השר. האתיקה, הדין המשמעתי, הטיפול במתמחים, אפילו שינויי חקיקה בנושאים שונים – ללא תמיכת השר קשה לקדמם. ואם חס וחלילה השר ייפגע מאמירות של כראש הלשכה? ואם חס וחלילה תהפוכנה האמירות אישיות בעיניו? ואם חס וחלילה יחליט שלא להיות בשל כך ענייני? איך בכלל מודדים "ענייניות"? למרות הכל – אני אומר את דעתי. הלשכה מבטאה את דעתה. ונדמה לי, שאני אומר זאת, כדי לומר גם לכם, לרן, למחליפו העתידי, לכולכם – לומר את דעתכם בכל עניין, שיש בו נגיעה למקצוע שלכם, לאירגון שלכם, ואף להקשרים אחרים, שיש בהם כדי להוות חלק מההתייחסות המקצועית הרחבה אל תוך החברה בקירבה אתם פועלים כאנשי מקצוע. אין בכך כדי לפגוע באירגון. לדעתי, התנהלות כזו רק מחזקת אותו ומכבדת את מעמדו. למשל, כדוגמא ומבלי ליצור בכך דיון – כמי שעוסקים רבות בענייני אדמות המינהל, רשות הפתוח, הקרן הקיימת, האם תהייה השפעה על ערך קרקעות, אם תימסרנה לאזרחים שאינם יהודים, ומה בכלל דעתה של לשכת שמאי המקרקעין בעניין מקרקעין זה? אני לא סבור בשום פנים ואופן, למי שאולי הבין אותי לא נכון, שעל האירגון המקצועי להיות גם פוליטי. מה שפוליטי – אכן מחוץ לתחום. אבל, מה שפוליטי. לא מה שפוליטיקלי – קורקט. ותחליטו אתם  מה זה מה.

בעבר, אהב הציבור לתקוף את לשכת שמאי המקרקעין, שהיתה ידוע בהיותה גילדה צרה, המקשיחה את תנאי הקבלה לשירותיה ושומרת על עצמה. איך שהוא הצלחתם, יחד עם לשכת רואי החשבון, להרחיק את הזרקורים מעימכם. אבל מה שאיני מצליח להבין, הוא מדוע הם מכוונם כיום אלינו ועלינו, על עורכי הדין?! בתוך כשלוש שנים תמנה לשכת עורכי הדין כ- 50,000 חברים. גם אם נתייחס לקליפורניה כאל מדינה נפרדת, מדובר בשיא עולמי ללא תקדים ותחרות בעולם. עורך דין אחד מתוך 180 עד 190 איש באוכלוסיית המדינה. שערורייה שאין כדוגמתה. תסלחו לי על הביטוי – הזנייה מקצועית. בהכרח ירידה משמעותית ברמה. אלפי עורכי דין מובטלים. שכר טירחה נמוך וקשיי קיום מקצועיים אמיתיים. אולי אפילו מקצוע שיורי. כמו, לצערי, ההוראה. הייתי, ואני עדיין בעד עקרונות של שוק חופשי,  אבל מקצוע עריכת הדין כבר מהווה חריג שבחריגים, המצדיק סטייה מהעיקרון המנחה. לפיכך, אני מנצל במה זו כדי לברך את אותם 52% שעברו את הבחינה בסוף השבוע האחרון (69% מהניגשים אליה לראשונה), להצטער על אותם 48% (31% מהניגשים אליה לראשונה) שלא עברו, ולהודיע להם ולבאים אחריהם שהתוצאה הזו אינה מצערת אותי ולדעתי גם אין בה די. מבלי כל השפעה של לשכת עורכי הדין על ועדת הבחינות ועל הבחינה עצמה, ואין ללשכה השפעה על כך, אמשיך לעשות הכל כדי להקשות את הכניסה למקצוע ולדרוש איכויות גבוהות ככל האפשר מן העוסקים בו ומן המתכוונים לעסוק בו, שכן אין לנו ברירה אחרת.

חברים וחברות, לשכת עורכי הדין, האחות הגדולה (במספר חברים), תסייע לשמאי המקרקעין, ככל שתוכל, ככל שתתבקש וככל שיהיה באפשרותה להיענות לה. הלשכה, משמע הועד המרכזי שלה. אני מקוה שלא תהיה בעייה לתמוך בכוונת לשכת השמאים להסדיר את מעמדו של השמאי המכריע בהליכי בירור היטל ההשבחה ותביעות הפיצויים בגין נזקי תיכנון, נבחן לסייע בהתנגדות לשכת השמאים למנגנון שהוצע בנוגע לערעור על החלטות השמאי הממשלתי בהשגות על שומות מנהל מקרקעי ישראל, ונשב עם נציגיכם להבין את הצעתכם לחייב בחקיקה הגשתו של תיק מידע על מצב הזכויות בנכס מהמוכר לקונה.

לשכת עורכי הדין מקימה אירגון צרכנות בשיתוף עם רואי החשבון, והבטחתי שאעשה הכל לשלבכם בו. מדובר באירגון צרכני שיקיף תוך שלוש שנים לפחות כ- 65,000 צרכנים מקבוצת האוכלוסיה האיכותית ביותר, שאני יכול לתאר – עורכי דין, רואי חשבון, שמאים ואולי גם אחרים. המודל של "חבר" הוא שלנגד עיננו, ורק כמצב של ראשית פעילות ולאו דוקא כיעד סופי. נראה יותר שמאים בהשתלמויות מקצועיות של עורכי דין ולהיפך. נשתף פעולה בנושאי חקיקה, בעניינים שלא תהא בהם סתירה באינטרסים המקצועיים של אירגונינו. נבקש מכם להצטרף לפרוייקט הפרו-בונו שלנו, "שכר המיצווה", ולסייע לנו לעזור לחלשים ולעניים במתן עזרה מקצועית לאחר בדיקת זכאותם לכך.

ככלל אני מקוה, שאחרי כל הדברים האלה, עדיין תרצו להזמין אותי שוב לכאן בשנה הבאה.

תודה לכם ושיהא כנס יעיל ומעניין. 
נובמבר 07

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

יצירת אתר אינטרנט בעזרת WordPress.com
להתחיל
%d בלוגרים אהבו את זה: